Chirec_AnnaRemi_750

Dienst voor continue zorg in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis

Het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis beschikt nu ook over een dienst voor continue zorg voor patiënten met een ernstige en evolutieve ziekte waarvan de symptomen behandeld moeten worden door een team dat gespecialiseerd is in comfortzorg.

Dr. Anne-Marie Parmentier staat  aan de leiding van de dienst. “Ik leidde dit soort dienst gedurende tien jaar in een Brusselse universitaire dienst voor continue zorg en ik werk sinds een jaar in de Chirec-ziekenhuisgroep waar we met een multidisciplinair medisch team werken”. De Chirec-ziekenhuisgroep is overigens lid van het platform voor palliatieve zorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Palliabru en van de Brusselse Federatie voor Palliatieve en Continue Zorg.  “De vier bedden in het Sint-Anna Sint-Remi ziekenhuis bevinden zich in een klassieke C20 eenheid geneeskunde/chirurgie.  De dienst bestaat uit een dagzaal en een keukenhoek voor patiënten en hun naasten en de kamers zijn ruim en aangenaam.”

Het zorgteam verwelkomt patiënten met een ernstige en progressieve ziekte waarvan de symptomen moeten worden behandeld door een ziekenhuisteam dat gespecialiseerd is in comfortzorg. Er is een ‘typisch’ profiel van de patiënt: “Gemiddeld worden onze patiënten zestien dagen in het ziekenhuis opgenomen, hebben ze een leeftijd tussen 65 en 70 jaar en in 80% van de gevallen hebben de patiënten kanker, naast neurologische, cardiologische en longaandoeningen. De patiënten krijgen zorg op maat. Om patiënten en hun families zo goed mogelijk te helpen, overwegen we voortdurend welk de best mogelijke zorg is en besteden we de nodige aandacht aan dialoog en communicatie” zegt de arts. De dienst staat open voor patiënten van het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis en andere ziekenhuizen.

In samenspraak met de huisarts
Voor de ziekenhuisopname is toestemming van de huisarts of de specialist van de patiënt vereist. “Ik ben een tweedelijnsarts, maar ik houd van de eerste lijn.”  Het hoofddoel van de dienst is de patiënt en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen en onaangename of ondraaglijke symptomen zo goed mogelijk te verlichten. “Het is essentieel om aandachtig en zorgzaam te luisteren. Niet al onze patiënten sterven op de afdeling, ook al overlijdt 85% van de patiënten in het ziekenhuis. Voor de 15% die overleven en zijn gestabiliseerd, wordt een heroriëntatie georganiseerd naar huis of een RVT met de hulp van een team van tweedelijns palliatieve zorg. We willen de behandelende arts zoveel mogelijk informeren en betrekken”, zegt dr. Parmentier. “We staan ten dienste van elke patiënt en zijn naasten om hun welzijn te verzekeren tijdens de moeilijke beproeving die de weg is naar het einde van het leven …”

Een multidisciplinair team
Het team kan ook rekenen op de hulp van dr. Simin Sadeghi, een specialist in opleiding. Het team van gespecialiseerde verzorgers wordt gecoördineerd door de hoofdverpleegkundige, Nathalie Pétillon. Psycholoog mevrouw Nathalie Chapeaux, maatschappelijk werkster mevrouw Anaïs Leone en fysiotherapeut mevrouw Anne Mertens vervolledigen het team. Ten slotte is er ook nog de hulp van vrijwilligers,  een dieetdienst, een esthetisch verpleegkundige en spirituele hulp voor patiënten die dat willen.

De financiële voorwaarden voor ziekenhuisopname zijn overigens dezelfde als op een klassieke dienst.

> Om meer te weten te komen over Chirec’s voortdurende en palliatieve zorg klik hier