homogreffe-glycerolusee

Behandeling van chronische wonden in het Medisch Centrum Europa-Lambermont

We zijn blij om u de oprichting aan te kondigen in van een multidisciplinair team voor de behandeling van chronische wonden (doorligwonden, zweren, diabetische voet …) en abnormale littekens (hypertrofische-, keloïde-, brandwond-littekens) in het Medisch Centrum Europa-Lambermont vanaf december 2016. Wij bieden een globale benadering van patiënt, zowel op vlak van preventie als op medisch-therapeutisch vlak.

Het doel is om het optreden te vermijden van een chronische wond, met alle desastreuze gevolgen voor de levenskwaliteit die hiermee gepaard gaat, maar ook om alles in het werk te stellen om het snelst mogelijke herstel te verkrijgen, door het samenbrengen in ons team van alle specialisaties betrokken bij dit veld (verpleegkundigen, plastisch chirurg, vaatchirurg, orthopedisch chirurg, dermatoloog, diabetologist, fysiotherapeut, …), en door nauw samen te werken met onze collega’s de huisartsen.

Het optreden van abnormale littekens (hypertrofische-, keloïde-, retractiele littekens) is geen fataliteit. Preventiemaatregelen, maar ook een onmiddellijke opvolging kunnen worden ondernomen om dit te verminderen. De vroege behandeling van littekens (zalf, massage, druktherapie, LPG …) maken het mogelijk om een matuur litteken te bekomen, dit wil zeggen een weinig gekleurd, vlak litteken zonder retractie of vergroting. Dit uit esthetisch oogpunt, zeker, maar vooral functioneel.

Wanneer deze littekens aanwezig zijn, wordt een specifieke behandeling uitgevoerd. Dit begint met een nauwkeurige diagnose van de aard van het litteken, de lokale omgeving, maar ook de intrinsieke eigenschappen van de huid van elke patiënt.

Ten aanzien van chronische wonden (doorligwonden, zweren, diabetische voet ulcus, …), die voornamelijk kwetsbare patiënten treffen (bejaard, paraplegisch, diabetes, vasculaire insufficiëntie…) is preventie het sleutelwoord. Om dit te doen worden risicoanalyse-schalen gebruikt (Braden, Norton …) teneinde gerichte verbeteringen te bekomen in de behandeling of in het leven van deze patiënten. Wanneer een chronische wond aanwezig is, worden de meest performante behandelingen, zowel medisch als chirurgisch, uitgevoerd.

Het is essentieel om de paradigmaverschuiving te vermelden in de behandeling van chronische wonden. Vroeger nam men erg snel zijn toevlucht tot de chirurgie, met een aantal belangrijke complicaties, tegenwoordig is de eerste prioriteit de behandeling van “het wondbed”, en beperkt men de chirurgie tot specifieke gevallen. Om dit te doen wordt gebruik gemaakt van actieve verbanden (hydrogel, hydrocolloïd, hydrocellulair …), negatieve druk-therapie en polyvinyl alcohol-schuim, onder nauwlettend toezicht en in een gepersonaliseerd kader.

De plastisch chirurg behoudt zijn plaats in deze nieuwe aanpak. Chirurgische debridement door hydrosurgery, het aanbrengen van de huidhomograft of huidsubstituten, de injectie van PRP (Platelet Rich Plasma) of culturen van keratinocyten zijn uiterst krachtige wapens om de duur van de behandeling en het ongemak van de patiënten te verminderen, en alternatieve oplossingen te vinden voor complexe zaken.

De behandeling van problemen zoals lymfoedeem, vasculaire insufficiëntie, diabetes, ondervoeding, huidletsels is essentieel en vereist een nauwe samenwerking tussen de verschillende specialisten binnen ons team.

Onze verpleegkundigen, gespecialiseerd in de zorg van chronische wonden, gaan dan over naar het opnieuw aanbrengen van de verbanden, onder het toezicht van de verwijzende arts. Het zorgtraject van elke patiënt zal specifiek worden aangepast met het oog op maximale efficiëntie. Het team chronische wondzorg van Lambermont is verheugd om patiënten die hulp nodig hebben te ondersteunen.

Dr. Christophe Zirak
Referentie-arts, projectmanager
Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie
Member of European Board Of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (FCCP)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>