Pregnant_750

Een nieuw multidisciplinair centrum voor ante- en postnatale screening en diagnose in het Delta-ziekenhuis

Het nieuwe centrum biedt expertise in de screening van zwangerschappen met een risico voor de moeder of de foetus door middel van multidisciplinaire samenwerking en het gebruik van de meest geavanceerde technologieën. Het zorgt ook voor optimale zorg voor zwangere vrouwen en voor de opvang van pasgeborenen in de beste omstandigheden.

De vooruitgang in echografie maakt een nauwkeurigere follow-up van de foetus mogelijk. Prenatale genetica vergroot de mogelijkheden van screening en diagnose van foetale pathologie. Prenatale screening en diagnose opende ook de deur voor samenwerking tussen verschillende specialisten rond de geboorte. Voor de behandeling van complexe situaties is multidisciplinaire samenwerking essentieel geworden. Sinds 2013 is de opkomst van nieuwe genetische instrumenten versneld wat op zijn beurt tot nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek zorgde.

In deze context werd op de Delta-site het multidisciplinair centrum voor prenatale en postnatale screening en diagnose opgericht. Het centrum biedt expertise in de screening van zwangerschappen met een risico voor de moeder of de foetus door middel van multidisciplinaire samenwerking en het gebruik van de meest geavanceerde technologieën. Het centrum zorgt ook voor de follow-up van de zwangerschap op gespecialiseerde consultaties, door eventueel aanvullende onderzoeken uit te voeren en de gepaste behandelingen toe te passen. Ten slotte zorgt het centrum voor optimale zorg voor zwangere vrouwen en voor de opvang van pasgeborenen in de beste omstandigheden.

Risicosituaties
De situaties waarvoor een koppel op raadpleging kan komen in het centrum zijn vooral een specifieke familiegeschiedenis, resultaten van screeningstests, afwijkingen op een echografie, infecties tijdens de zwangerschap, foetale of maternale risicosituaties, neonatale misvormingen,….

Activiteiten
- Zwangerschaps-, screenings- en controle (follow-up) echografieën.
– Verwijzingsechografieën in het kader van een vermoeden of diagnose van: foetale misvorming, genetische aandoening, infectieuze pathologie, allo-immunisering, foetale trombocytopenie, …
– Afname van foetale weefsels (vlokkentest, vruchtwaterpunctie,…).
– Multidisciplinaire tussenkomst van specialisten in de perinatologie.
– Genetische consultaties, voor de conceptie, ante- en postnataal.
– Evaluatie van de prognose en de aanpak van foetale pathologie.
– Consultaties voor advies in het kader van zwangerschappen of antecedenten van hoogrisico-zwangerschappen.
– Consultaties door gespecialiseerde psychologen en pedopediaters tijdens de perinatale fase.
– Maandelijkse multidisciplinaire vergaderingen gericht op het ‘leren uit ervaring’.

Coördinerende artsen:
Prof. Catherine Donner, foetale geneeskunde
Dr. Christophe Cayphas, gynaecoloog-verloskundige
Prof. Julie Désir, arts-geneticus

– Artsen gespecialiseerd in verloskundige echografie en foetale geneeskunde.
– Vroedvrouwen en verpleegkundigen die ervaring hebben met echografie, foetale geneeskunde en genetisch advies.
– De diensten van de Eenheid voor hoogrisico zwangerschappen en de verloskamer zijn gespecialiseerd in foetale en verloskundige pathologie.
– Psychologen en psychotherapeuten met ervaring in perinataliteit en genetisch advies.

In functie van elke situatie werkt het team ook samen met verschillende specialisten: verloskundigen, pediaters, neonatologen, pediatrisch chirurgen, cardiopediaters, neuropediaters, radiologen-kinderartsen gespecialiseerd in antenatale MRI, foetopathologen, immunologen, hematologen, …