Brain_750

MS: Delta, leader voor nieuwe therapieën in België

De Multiple Sclerosis Kliniek van de Chirec Ziekenhuisgroep biedt een nieuwe tool aan voor de follow-up van patiënten: een toestel die bestuurd wordt door een artificiële intelligentie-programma die gekoppeld is aan MRI-beelden.

Nadat patiënten sinds eind 2017 behandeld konden worden met een innoverende behandeling met ocrelizumab (Ocrevus®), gaat de MS Kliniek van de Chirec-groep nog een stap verder. In nauwe samenwerking met de dienst Radiologie biedt de kliniek nu een nieuw toestel aan voor de follow-up van patiënten: een combinatie van MRI en artificiële intelligentie. Bovendien werd dit jaar een studie opgestart naar de therapietrouw bij patiënten met een orale behandeling met teriflunomide (Aubagio®).

Hoe langer hoe meer ervaring
Een jaar na het ter beschikking stellen van Ocrevus®, maakt dr. Mathieu Vokaer, diensthoofd Neurowetenschappen van de Chirec Ziekenhuizen een eerste balans. “We hebben hoe langer hoe meer ervaring, en we zijn vandaag een van de eerste Belgische centra wat het aantal behandelde patiënten betreft.”

De MS Kliniek nam ook deel aan de lancering in augustus 2018 van cladribine (Mavenclad®), een purine-analoge antimetaboliet. De orale behandeling van twee weken per jaar gedurende twee jaar zorgt voor een daling van het risico op recidieven en progressie, en ook voor een daling van het aantal hersenletsels (CLARITY-studie).

Een innovatieve follow-up tool
Patiënten die in de MS Kliniek gevolgd worden, kunnen nu ook rekenen op een nieuw toestel, in samenwerking met Icometrix, een Belgische start-up.

Dr. Mathieu Vokaer wijst op het belang van de combinatie van beeldvorming en artificiële intelligentie. “Er is een paradox in de follow-up: wetenschappelijke studies baseren zich onder meer op hersenatrofie om de doeltreffendheid van een behandeling te evalueren of de progressie van de ziekte, terwijl er heel weinig centra zijn die routinematige metingen uitvoeren.”

“De nieuwe methode voor het lezen van beelden maakt twee dingen mogelijk. Enerzijds meten we de hersenatrofie, en anderzijds doen we een meer precieze opsporing van nieuwe letsels. Het optreden van nieuwe plaque is een belangrijk therapeutisch criterium voor de evaluatie van de stabiliteit van de ziekte.”  

De arts wijst ook op de moeilijkheid bij het lezen van de beelden. “Er is een probleem waarmee we dagelijks geconfronteerd worden: de MRI’s worden uitgevoerd met een interval van een half jaar of een jaar. De radioloog moet soms een verschil maken tussen een beeld met 41 letsels en een vorig beeld met 40 letsels. Precieze tellingen van letsels is in die context onmogelijk. Met behulp van artificiële intelligentie kan men de twee beelden over elkaar heen plaatsen waardoor het opsporen minder moeilijk wordt.”

Digitaal geassisteerde opsporing
Dit grootscheepse project wordt in het tweede semester van 2019 volledig geïmplementeerd op de site Delta. Dat gaat gepaard met een automatisering van het proces wat de taak van radiologen minder zwaar maakt. “Vroeger vereiste de transfer van beelden menselijke manipulatie. Voor elke analyse moest de behandelaar de bestanden opladen op de Icometrix-server. Nu is er een softwarebot die het verzenden van afbeeldingen automatiseert. Het volstaat om bij de MRI-analyse een vakje aan te vinken. De gegevens zijn gecodeerd en de afbeeldingen worden bijna gelijktijdig verzonden en geanalyseerd. Dat is beslist een meerwaarde voor patiënten en artsen.” 

Therapietrouwstudie
Een betere follow-up van de effecten van de behandeling gaat hand in hand met een betere follow van de  behandeling. Daarom start de MS Kliniek dit jaar een belangrijke studie op over de therapietrouw bij de orale behandeling van  MS. “Vandaag zijn er twee verschillende filosofieën over de behandeling  van MS die elk voor- en nadelen hebben: ofwel kies je voor een behandeling per cyclus, bijvoorbeeld één of twee keer per jaar, ofwel kies je voor een continue behandeling, door bijvoorbeeld dagelijks 1 of 2 tabletten per dag in te nemen”, zegt dr. Mathieu Vokaer.

De eerste optie bevordert de therapietrouw, de tweede vereist een rigoureuze inname, en daarom is therapietrouw bij orale behandelingen cruciaal. De levenskwaliteit van patiënten met MS is en blijft een punt van zorg.

> Klik hier voor meer informatie over de Multiple Sclerosis Kliniek

logo sclérose 2015 NL

> Terug naar de newsletter Chirec Pro Nr 20

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>