Dermato2_750

Huidkanker: soms is een molecule scherper dan een scalpel

Van alle kankers vertoont huidkanker de hoogste groei. Het aantal nieuwe gevallen steeg in België van 11.000 in 2004 tot 37.000 in 2015. Momenteel wordt geschat dat een op de vijf mensen ooit een vorm van huidkanker krijgt en één op de 75 een melanoom.

De toename kan gedeeltelijk verklaard worden door de evolutie van sociaal-culturele gewoonten (vakantie, zonnebank, …), door het tijdstip waarop de kanker optreedt (enkele decennia na blootstelling aan UV), door het feit dat de levensverwachting toeneemt (de levensverwachting bedraagt vandaag in België gemiddeld 81 jaar tegen 48 jaar in 1900) en omdat er steeds meer chronische patiënten zijn, veel ziekten zijn niet langer dodelijk. En dan is er ook nog de verbetering van de registratie van het aantal gevallen van huidkanker.

Naast deze onophoudelijke toename van de incidentie, hebben de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen plaatsgevonden in de behandeling van gevorderde huidkankers met het succes van immunotherapieën en gerichte therapieën.

Basaalcelcarcinomen die als inoperabel worden beschouwd, kunnen behandeld worden met  een molecule die zich op het  ‘hedgehog pathway’ richt en met Braf / MEK-remmers of immunotherapie. Daarbij komt nog dat sommige van deze moleculen nu kunnen worden toegediend als adjuvante behandeling, om het risico op een terugeval te verminderen.

Het is belangrijk dat men zich bewust wordt van deze nieuwe therapeutische mogelijkheden die een revolutie teweegbrengen in de prognose van huidkanker. En het is net zo belangrijk om te weten dat elke therapie bijwerkingen kan hebben die vroeg moeten worden opgespoord om de gevolgen ervan te beperken.

Maar in het algemeen blijven de meeste huidkankers gelokaliseerd en kunnen ze behandeld worden met lokale dermatologische en chirurgische behandelingen.

Het toenemende aantal therapeutische opties en de voortdurende evolutie van systemische behandelingen rechtvaardigen ongetwijfeld dat complexe gevallen worden besproken tijdens een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) dat de meningen samenbrengt van verschillende specialisten.

Dr. Olivier De Lathouwer,  coördinator van de Melanoom-dermatologische Oncologiekliniek
Dr. Thierry Velu, directeur van het Chirec Cancer Institute

> Download hier de brochure van de Kliniek voor Preventie en Kankeropsporing

new logo CCI 2017 HD

Logo-KliniekPreventieKanker

CRC-Clinique-Oncologie-Dermatologique®Q-NL

Terug naar de newsletter Chirec Pro Nr 23