Doctors

Opinie: Waarom lopen relaties tussen huisartsen en specialisten vast?

Dr. Jean Creplet, cardioloog in de City Clinic Chirec Louise, vraagt zich af waarom het ideale netwerk huisartsen-specialisten-huisartsen, ooit een goed geoliede machine, vandaag lijkt vast te lopen.

Feit is dat er een aantal factoren zijn die een rol spelen in de veranderde verhouding tussen huisartsen en specialisten.

1° Technische factoren
Heel wat patiënten gaan rechtstreeks naar een specialist omdat ze denken dat die beter uitgerust zijn om hen te helpen. Maar anderzijds staat bij polypathologie de huisarts op de eerste plaats.

2° Culturele en maatschappelijke factoren
Vandaag draait alles om autonomie, privacy, het recht op informatie en beslissingen in onderling overleg. Er is dan ook nood aan vrijheid om verschillende adviezen te vragen bij moeilijke beslissingen, wat normaal is, maar dat kan ook leiden tot medical shopping die nefast kan zijn voor een goede communicatie en verstandhouding tussen huisartsen en specialisten.

Luisteren naar patiënten en discuteren vergt heel wat tijd van artsen, tijd die ze niet aan de nodige zorg voor andere patiënten en activiteiten kunnen besteden. En tijd die vaak niet vergoed wordt.

3° Economische factoren
Iedereen weet dat financiële valorisatie zijn beperkingen heeft, maar die overwegingen vallen buiten het kader van dit artikel.

Informatietechnologie: een kans om te grijpen
Wat mogelijk was in tijden toen er alleen papier was, zou vandaag nog meer en makkelijker mogelijk moeten zijn. Een paar voorbeelden.

  • De patiënt -indien nodig- de gegevens verschaffen waarvan elke arts op de hoogte moet zijn. Een samenvatting van een aantal lijnen, maximum een scherm lang, kan cruciaal zijn.
  • De patiënt een lijst geven met de geneesmiddelenbehandelingen en ook een pertinente historiek.
  • Telefonisch overleggen met artsen om moeilijke gevallen te bespreken. De fameuze Mutual adjustments tussen professionals (Henry Mintzberg).
  • Elke specialist aanmoedigen om deel te nemen aan de informatiestroom. – Huisartsen aanmoedigen om de informatiestroom af te ronden voor collega’s en patiënten.
  • Patiënten indien nodig aanmoedigen om de cruciale gegevens altijd bij zich te hebben.

Al die bescheiden middelen vullen de grote informaticasystemen aan en zorgen voor een beter evenwicht dankzij praktische initiatieven van zorgprofessionals op het terrein. Het gaat daarbij niet om oplegde maatregelen, maar om de wil om doeltreffend te werk te gaan.

Vrijheid en vertrouwen, twee basiswaarden van het Chirec
De Chirec ziekenhuisgroep zweert bij een cultuur van vrijheid en pragmatische verantwoordelijkheid, zowel voor patiënten als voor artsen en verzorgend personeel. Een dergelijke cultuur is een goede basis voor het opnieuw optimaliseren van de verhouding tussen huisartsen en specialisten.

Maar waarden als vrijheid en vertrouwen inroepen, kan niet zonder zich te houden aan twee geboden:

  • Verdedig de vrijheid, altijd en voor iedereen.
  • Zorg voor vertrouwen door correcte informatie.

Het gaat om de geloofwaardigheid van artsen bij het grote publiek, maar ook om hun capaciteit om zich te laten horen bij verschillende instanties die bepalend zijn voor de uitoefening van het beroep van arts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>