Jardin

Een Sterrentuin in Delta

Een primeur voor België: een plek waar families van een doodgeboren baby of een vroegtijdig overleden foetus kunnen rouwen.

De dood van een pasgeborene is een pijnlijke gebeurtenis waarbij een goede begeleiding van het gezin vereist is, vooral wanneer zwangere vrouwen naar de kraamafdeling gaan om een dood kind te baren of een kind met ernstige afwijkingen. Veel recente onderzoeken door psychiaters en psychoanalytici toonden het belang van passende zorg aan. Voor het gezin spelen de medische, medische en paramedische teams een centrale rol bij het omgaan met verdriet. De begeleiding vermindert het risico op verergering van psychiatrische stoornissen (psychose, postpartum depressie) bij ouders in perinatale rouw.

Teamwerk
De Chirec-ziekenhuisgroep beraadde over de hulpverlening en dat resulteerde onder meer in de creatie van een Sterrentuin op de Delta-site. Het is een primeur voor België: een plek waar families van een doodgeboren baby of een vroegtijdig overleden foetus kunnen rouwen.

Dr. Dominique Grossman, diensthoofd Neonatologie op de Delta-site, wijst op het belang van teamwerk. “Er was een multidisciplinaire werkgroep rond rouw in het ziekenhuis. Wanneer een ouder een kind verliest, werd er vroeger vaak niet meer gezegd dan ‘je kan opnieuw zwanger worden’…   Vandaag weten we dat het om heus lijden gaat. Na de werkgroep maakten we werk van een opleiding per team: neonatologie, kindergeneeskunde, materniteit, enz. Onze hoofdvroedvrouw Rita De Bock nam deel aan de LOK. Het hoofddoel is uiteraard het welzijn van de ouders.”

Elke situatie vereist bijzondere aandacht. “Wanneer je in je 24e, 25e week bent dan gaan we er van uit dat de baby een kans heeft, maar als de neurologische of respiratoire prognose niet goed is, dan geven wij de baby de kans om heen te gaan in goede omstandigheden.”

Een plek
Wanneer het overlijden ‘voorspelbaar’ is, dan wordt er al heel vroeg begeleiding voorzien. Het gaat daarbij om een aantal mogelijkheden die aangeboden worden en niet om een reeks verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Eerst en vooral moeten de ouders opgevangen worden. Wij bieden ontmoetingen aan tussen de ouders en de vroedvrouw. Wanneer de ouders aankomen in het ziekenhuis dan nemen we de tijd om hen uit te leggen hoe de dag zal verlopen. Wanneer de baby geboren wordt kunnen ouders foto’s maken, of afdrukken van handjes of voetjes bijvoorbeeld. Dat zegt dr. Brigitte Sepulchre, neonatoloog op de Delta. “We geven de ouders de mogelijkheid om een rouwboekje in te vullen, bij wijze van souvenir. Sommige ouders doen het, ander niet.” Die filosofie van het project is essentieel voor dr.  Grossman. “We bieden aan, we verplichten niets. Soms weigeren ouders de hulp van een psycholoog omdat ze het te pijnlijk vinden”, zegt Rita De Bock.

“Als ouders vernemen dat hun baby niet leefbaar is, dan hebben ze tijd nodig. Wanneer het kindje overleden is, krijgen ze de hulp van een sociaal assistent die de ouders onder meer helpt bij alle administratieve stappen.”

Ouders hebben altijd de mogelijkheid om zich te bezinnen, op een speciale plek, de Sterrentuin. “Na de crematie kunnen de ouders een souvenirtje achterlaten in de vier voorziene urnen. In de tuin voorzagen we een bijzondere plek waar ouders tijd kunnen doorbrengen”, zo besluit dr. Sepulchre.

Voor meer informatie kunt u terecht op de dienst Neonatologie van het Chirec:

Terug naar de newsletter Chirec Pro Nr 23