Childhospital_750

Een Multidisciplinair Paramedisch Centrum voor de Ontwikkeling van het Kind en de Adolescent in het Delta Ziekenhuis

Het Multidisciplinair Paramedisch Centrum voor de Ontwikkeling van het Kind en de Adolescent biedt onderzoeken en therapeutische behandeling aan bij ontwikkelingsmoeilijkheden.

Nicole Laporte, logopedist en neuropsycholoog zorgt voor de coördinatie van het paramedisch centrum en bevestigt dat het noodzakelijk is om coherent te zijn bij de behandeling van ontwikkelingsstoornissen bij jonge kindjes en adolescenten. Ze wijst ook op het “belang van de interpersoonlijke samenwerking van de diverse zorgverstrekker voor het kind of de adolescent.” De dienst is vooral gericht op jonge kinderen tot jonge volwassenen met motorische, psychomotorische, taal-, school-, psychisch-emotionele en gedragsproblemen. Het afspraakverzoek kan afkomstig zijn van een interne zorgverstrekker  (kinderarts, neuro- en kinderpsycholoog, KNO-arts etc.), een externe zorgvertrekker of instelling (huisarts, PMS-centrum, school etc.) maar ook van de persoon zelf.

Regelmatige vergaderingen van het multidisciplinair team helpen het proces van omgaan met gedragsproblemen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dankzij de deelname van het hele team vanaf de start van het project, wordt de zorg vereenvoudigd omdat het in directe contacten plaatsvindt en  gebaseerd is op de kennis en de expertise van elk lid van het multidisciplinair team.

Specialismen en expertise
Logopedie: gesproken taal, schoolvoorwaarden, geschreven taal, aritmische competenties.

Neuropsychologie: intellectuele evaluaties, aandachts- en geheugenvaardigheden, visueel ruimtelijke vaardigheden,  schoolwerkmethodiek.

Psychologie: advies en psycho-affectieve follow-up.

Psycho-educatie: gedragsstoornissen gerelateerd aan het onderwijs.

Psycho-pedagogie: follow-up van het schooltraject met betrekking tot de problemen om te leren en methodologische moeilijkheden.

Psychomotoriek: vroegtijdige interactie, psychomotorische achterstand, gedragsstoornis, hyperactiviteit, autismespectrum.

Kinesitherapie: Vroege sensomotorische aandoeningen, schedelafwijkingen, orthopedische pathologie. Begeleiding van prematuriteit. Bobath-kinesitherapie.

> Paramedisch Centrum voor de Ontwikkeling van het Kind and Adolescent

> Terug naar de nieuwsbrief