CCI+Hematoliogie

Chirec: Hemato-Oncologiekliniek opent de deuren

Samen met andere specialismen, wil de Chirec-ziekenhuisgroep de hematologische oncologie verder ontwikkelen.

Naast de behandeling van acute leukemie en beenmergtransplantaties behandelt de Chirec-groep nu ook alle maligne hematologische pathologie. “De Hematologie-Oncologiekliniek kan nu ook de behandeling op zich nemen van tumoren, chronische leukemie, lymfomen, multipele myelomen en andere pathologie zoals myelodysplastisch syndroom en myeloproliferatieve aandoeningen. Het feit dat die aandoeningen op eenzelfde plek behandeld kunnen worden is een voordeel voor de patiënt die zo een globale aanpak krijgt, iets wat tot voor kort niet mogelijk was. Die leemte is nu weggewerkt”, zegt dr. Khalil Kargar, oncoloog in het Delta-ziekenhuis en in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis.

Onmisbare hematologen
“Er zijn vandaag veel nieuwe behandelingen en voor het Riziv is er een strikte scheiding tussen de oncologie en de hematologie”, zegt de hematoloog. “Niet alle hematologische geneesmiddelen kunnen voorgeschreven worden door oncologen en vice versa. Daarom is de samenwerking met hematologen hoogst belangrijk.”

Patiënten die niet geïsoleerd moeten op Oncologie, kunnen opgenomen worden in het Delta-ziekenhuis of in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis. In beide ziekenhuizen kunnen patiënten ook terecht voor daghospitalisatie en consultaties. Het ‘Multidisciplinair Oncologisch Consult’ of MOC gaat door in het Delta-ziekenhuis om alle patiënten te groeperen op één plek.

Toenemende prevalentie
De ontwikkeling van de hematologie is onvermijdelijk voor de Chirec-ziekenhuizen, ook omdat de prevalentie van hematologische aandoeningen toeneemt. Door de intrede van de nieuwe behandelingen nam de overleving van patiënten toe en daarom ook de follow-up op termijn. “Twintig jaar geleden bedroeg de overleving van een patiënt met multipel myeloom stadium II geen twee jaar. Vandaag zie ik regelmatig patiënten die tien jaar na de diagnose nog in leven zijn”, vertelt dr. Kargar.

“De behandelingen worden hoe langer hoe beter verdragen, zowel op lichamelijk vlak als op psychisch vlak. En steeds meer behandelingen kunnen nu oraal toegediend worden. Naast behandelingen van leukemie en beenmergtransplantaties worden IV behandelingen vandaag beter getolereerd.”

Lichtere behandelingen voor patiënten maken het werk voor de behandelende arts niet noodzakelijk eenvoudiger. “De behandelingen worden hoe langer hoe duurder en hoe langer hoe meer gespecialiseerd. Het is dan ook van het grootste belang dat we de juiste behandelingen kunnen geven aan de juiste patiënten en om de behandelingen aan te passen of stop te zetten op het juiste ogenblik.”

En binnenkort
Vanaf de maand maart heeft de Chirec-groep ook een kliniek voor de Preventie en de Opsporing van Kanker met consultaties voor het opstellen van risicoprofielen en voor het voorschrijven van een aantal onderzoeken en/of gespecialiseerde consultaties. De kliniek is open voor alle patiënten met of zonder risicofactoren voor kanker en de resultaten van het opsporingstraject worden doorgestuurd naar de huisarts.

Chirec Cancer Institute
02/434 46 62
institut.cancer@chirec.be