Consultation_750

Een nieuwe Perineum-kliniek in het Ziekenhuis Braine l’Alleud-Waterloo

Bekkenbodemaandoeningen en de functionele en anatomische aandoeningen van de organen die het bekken ondersteunen, werden lang afzonderlijk behandeld door verschillende specialisten. Dit kan resulteren in een onvolledige, niet-globale visie, en de behandeling kan gericht zijn op een cijfer of een beeld, in plaats van op de klachten van de patiënt die een nefaste impact hebben op hun dagelijks leven.

De  levenskwaliteit is vandaag een essentieel onderdeel van de definitie van gezondheid, en taboes in gezondheid (en elders) vallen beetje bij beetje weg. Dat maakt ook dat patiënten makkelijker  symptomen aankaarten met zorgverstrekkers, onderwerpen waarvoor ze zich vroeger schaamden en waarvan ze dachten dat er niets aan te doen was.

Die vaststellingen liggen aan grondslag van de oprichting van een nieuwe Perineum-kliniek in het  Ziekenhuis Braine l’Alleud – Waterloo. De kliniek bestaat uit een multidisciplinair team met  zorgverstrekkers die gewend zijn om te luisteren naar klachten en symptomen die verband houden met aandoeningen van het perineum.

Voor wie? 
De behandelingen worden uitgevoerd na multidisciplinair overleg over patiënten met aandoeningen zoals:

– Defecatiestoornissen (vooral terminale constipatie en anatomische en functionele afwijkingen).
– bekkenpijn en pijn ter hoogte van het perineum
– Prolaps
– Seksualiteit-stoornissen

De focus van het overleg zijn de klachten van de patiënt, vaak gecombineerd met de resultaten van  onderzoeken als beeldvorming, endoscopie, enz.  Het bilan wordt uitgevoerd door gespecialiseerde fysiotherapeuten die deel uitmaken van het multidisciplinair team. Deze fysiotherapeuten  hebben een globale visie die, ondanks alle inspanningen, vaak ontbreekt of gemist wordt door specialisten  als de gastro-enteroloog, uroloog, gynaecoloog, chirurg, anesthesist, of radioloog die deel uitmaken van het team.

Ongeschikte chirurgische ingrepen vermijden
De ervaring leert ons dat deze manier van werken ons in veel gevallen in staat stelt om samen de beste strategie te kiezen en een ongeschikte chirurgische ingreep te vermijden.

Het bijkomende voordeel van een perineumkliniek is dat het mogelijk is om indien nodig gecombineerde intra-specialistische procedures te organiseren, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een prolaps met een ontlastingsstoornis.

Het team kan ook rekenen op de expertise van een psycholoog-seksuoloog omdat de kwaliteit van het intieme leven direct gerelateerd is aan de klachten van de patiënt.

De rol van de behandelende arts
Een centrale plaats is er ook voor de huisarts, met wie we proberen een optimale communicatie te onderhouden. Zijn diepgaande kennis van de sociale en familiale context van de patiënt kan een grote hulp zijn. Een ander voordeel van de betrokkenheid van de huisarts is de hulp die hij kan bieden bij het komaf maken met taboes en het bespreekbaar maken van symptomen.

Onze ervaring tot nu toe is dat we een grote stap vooruit zetten voor de doeltreffendheid van de behandeling en een grote verbetering in de algemene visie op perineumpathologie.

Dr. Benjamin Nebbot