Plan Hôpital Delta

Top spoeddiensten in het Delta ziekenhuis

De nieuwe spoeddienst van het Delta-ziekenhuis, in dezelfde vleugel als de andere acute diensten (intensive care, operatiekwartier, radiologie) kan ook rekenen op heel wat innovatie op het vlak van organisatie binnen het nieuwe ziekenhuis. Dr. Tanie, diensthoofd Spoedgeneeskunde van het Delta-ziekenhuis geeft tekst en uitleg.

Een van de grote nieuwigheden op de Delta-site is de MUG. “Naast een gespecialiseerde spoeddienst kunnen we nu één week op de drie deelnemen aan de dringende medische hulpverlening in de regio Brussel. Dat leidt er op zijn beurt toe dat we meer patiënten kunnen helpen sinds de opening van de spoeddienst en dat is goed nieuws”, aldus dr. Tanie.

Een andere grote verandering is de organisatie van de dienst die berust op twee ‘lijnen’ artsen. “In de eerste lijn staan de artsen die gespecialiseerd zijn in de urgentiegeneeskunde en die permanent instaan voor de supervisie, zeven dagen op zeven. De artsen worden bijgestaan door artsen die gespecialiseerd zijn in de Acute Geneeskunde (SAG) of houder zijn van een Brevet Acute Geneeskunde (BAG). Daarnaast is de spoeddienst ook een erkende stageplaats voor de ULB en draagt het bij aan de opleiding van jonge urgentieartsen”, aldus dr. Tanie.

Diverse en doeltreffende uitrusting
Wat de infrastructuur betreft, is de nieuwe uitrusting in het Delta-ziekenhuis veel imposanter dan de voorgaande in de Edith Cavell en Park Leopold ziekenhuizen. “We beschikken nu over veel meer ruimte. Drie reanimatieboxen, negen onderzoeksboxen, een gipskamer en een kamer om te hechten. De hele dienst is bovendien uitgerust met de meest moderne technologische apparatuur”, zegt de urgentiearts.

Ook nieuw is de aanwezigheid van een dienst radiologie op de spoed zelf. “Alle radiografieën van de thorax- voor welke indicatie dan ook- en onderzoeken in het kader van niet-complexe traumatologie kunnen op de spoed zelf uitgevoerd worden. Op die manier kunnen we verplaatsingen van patiënten beperken tot het strikte minimum”, zegt dr. Tanie. “De filosofie waarbij de patiënt centraal staat, diende als leidraad bij het ontwerpen van het ziekenhuis.”

Het Delta-ziekenhuis beschikt ook over een gynaecologische wachtdienst waar patiënten kunnen behandeld worden door een gynaecoloog die 24 uur op de 24 in het ziekenhuis is en opgeroepen kan worden.

Pediatrische spoed
“Onze spoeddienst beschikt ook over een kinderafdeling die ruimtelijk gescheiden is van de algemene spoeddienst, met een kinderarts die 24 uur op de 24 aanwezig is en instaat voor de behandeling van niet-traumatologische pediatrie. Kinderen met een traumatische pathologie worden behandeld op de reguliere spoed”, aldus dr. Tanie.

Ten slotte is het ook zo dat de samenwerking met huisartsen een belangrijk punt is en blijft voor de nieuwe spoeddienst. “Van bij het onthaal zorgen we ervoor dat de gegevens van de huisarts van elke patiënt correct geregistreerd worden. Doel is dat ze zo snel mogelijk een verslag ontvangen over de passage van hun patiënten op onze dienst, via MediBridge of in de vorm van een brief”, zegt dr. Tanie.

Contact:
Spoeddienst Delta-ziekenhuis
Tel: 02 434 88 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>