ivf

MBV Centrum Chirec beloond voor zijn geïntegreerde aanpak

Op 4 juli, tijdens de jaarlijkse conferentie van de European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) in Helsinki, werd het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van CHIREC bekroond met een toelage van de firma Finox Biotech als onderdeel van het initiatief Forward. Het enige Belgische ziekenhuis om te worden beloond en de enige winnaar die de focus legde op de patiënt!

Begin dit jaar, werd het BMV Centrum van CHIREC geselecteerd in de eerste ronde van de ‘Fertility Research Gran ‘, een Europese competitie voor de toekenning van subsidies, geïntegreerd in het Forward initiatief van de firma Finox Biotech. Zesenveertig projecten ter bevordering van innovatie in het medisch onderzoek bij de voortplanting, verspreid over 14 landen, werden ingediend.

Enige Belgische winnaar
Op 4 juli viel het verdict: het Finox Biotech bedrijf kondigde de namen aan van de acht Europese winnaars aan wie de subsidie wordt toegekend. De enige grant voor België werd toegekend aan dr. Romain Imbert en Muriel Van den Abbele en het hele team van het BMV Centrum van Chirec.

Negen Belgische projecten werden ingediend en afgezien van de onze, waren ze allemaal van academische centra. Bovendien waren ze allemaal gericht op zeer specifieke wetenschappelijke aspecten van IVF. Ons project was de enige die geïnteresseerd  was in de patiënte zelf. We zijn erg trots om deze subsidie te hebben gewonnen”, zegt dr. Roman Imbert van het BMV Centrum van CHIREC.

Geïntegreerd verpleegkundige overleg
Het project heeft tot doel de zorg voor patiënten te verbeteren als onderdeel van een in vitro fertilisatie behandeling (IVF) door de oprichting van verpleegkundig overleg geïntegreerd met de  medische consultaties.

“In feite, als we het aantal zwangerschappen willen verhogen, is onderzoek belangrijk. Maar voor ons is het essentieel om patiënten te ondersteunen bij hun inspanningen om een beter begrip te verkrijgen van de informatie over de toestemming, maar ook over behandelingen, om de naleving te verhogen”, zegt dr. Imbert.

Verpleegkundigen werken hand in hand met artsen. “Ze zijn er ter ondersteuning van de arts, om naar patiënten te luisteren, hun vragen te beantwoorden en hen te helpen. Een dergelijk soort overleg bestaat al. Maar onze aanpak is anders in de zin dat we een groep patiënten die genieten van deze steun zullen vergelijken met een andere groep van patiënten die dit soort steun niet wil of kan krijgen“, verduidelijkt Romain Imbert.

De kosten verlagen
Een andere doelstelling die door dit project wordt nagestreefd, is het verminderen van de kosten verbonden aan fouten in de toediening van de behandeling en farmaceutische verliezen. “We hebben gemerkt dat we veel annuleringen van behandelingscycli hadden, en in het bijzonder bij patiënten waarbij sprake zou kunnen zijn van een taalbarrière. Neem bijvoorbeeld een injectie met tien dagen behandeling. De kost kan snel oplopen tot € 1.000. Als de patiënt 7 tot 8 dagen van de behandeling doorloopt voordat ze zien dat er een behandelingsfout is, betekent dit een netto verlies van duizend euro voor het ziekenhuis. Stel je voor dit scenario geldt voor 15 patiëntes per jaar, dan bedraagt het verlies al 15.000 euro, zonder alle andere  behandelingsfouten mee te tellen die niet de annulering van de cyclus veroorzaken“, zegt de gynaecoloog.

Daar gaan we …
Dit omkaderend project, dat werd bekroond voor zijn uitvoerbaarheid, innovatie, en zich, in overeenstemming met het engagement van Finox, richt op het verbeteren van de vruchtbaarheidsbehandelingen voor wensouders, is in CHIREC van start gegaan op 21 september 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>