NeuroneSclerose-750

Een innovatieve behandeling voor patiënten met multiple sclerose

De patiënten van het team van dr. Mathieu Vokaer, diensthoofd neurowetenschappen in de Chirec-ziekenhuisgroep, zijn bij de eerste patiënten in België die een innovatieve behandeling krijgen tegen  Primair progressieve MS (PPMS) en Relapsing  vormen van multiple sclerose.

Ocrevus® werd in Europa goedgekeurd in 2018. Het geneesmiddel, ontwikkeld door Roche, is de eerste en enige behandeling voor de primair progressieve vorm van multiple sclerose (MS). De patiënten van het team van dr. Mathieu Vokaer, hoofd van de Afdeling Neurowetenschappen in de Chirec-ziekenhuisgroep, zijn bij de eerste patiënten in België die deze innovatieve behandeling krijgen tegen in afwachting van de terugbetaling door het Riziv  die voorzien wordt voor het tweede trimester van dit jaar.

Een nieuw therapeutisch doelwit

Ocrevus® (ocrelizumab) is het eerste monoklonaal antilichaam dat ontwikkeld werd om het eiwit CD20 te herkennen en zich eraan te hechten, en een veelbelovende therapeutische revolutie voor patiënten met MS.

Het geneesmiddel richt zich op de immuuncellen die een belangrijke rol lijken te spelen bij de degradatie van myeline en de axonen. In fase III studie toont Ocrevus® een reductie van het risico op progressie van de handicap (bij de progressieve vorm) en een reductie van het risico op opstoten (bij de relapsing vorm van MS). Vandaag worden wereldwijd  meer dan 30.000 patiënten behandeld door Roche.

Het comfort van de patiënt is een belangrijke troef van de behandeling. “Een intraveneus infuus om de zes maanden maakt dat we makkelijker een totale therapietrouw bereiken dan bij een behandeling met bijvoorbeeld twee tabletten per dag”, zegt dr. Vokaer.  Van de 17 patiënten die behandeld werden op de Delta-site, en vier maanden later, werd een goede tolerantie geregistreerd  en minder neveneffecten dan voorzien. Het gaat om lichte reacties op het infuus die makkelijk te behandelen zijn met adequate premedicatie.

Net zoals bij elke immunotherapie gaat er extra aandacht uit naar het infectieus risico (infecties van ademhalingswegen, urinewegen en herpes). Vaccins moeten toegediend worden voor het opstarten van de behandeling.

Een multidisciplinaire kliniek

Dr. Vokaer, die de academische cultuur hoog in het vaandel draagt, staat aan het hoofd van de Multiple Sclerose Kliniek sinds 2013. De kliniek bevindt zich nu op de Delta-site en biedt patiënten gepersonaliseerde zorg op maat.

De aanpak is multidisciplinair: neurologie, verpleegkundige zorg, psychologie, neuropsychologie, seksologie, ergotherapie, logopedie, revalidatie, enz. Het behandelend team organiseert een keer per maand een patiënten-bijeenkomst, een keer per week ontspanningssessies, cognitieve remediering, (CogniSEP) en ook  educatie van de patiënt en zijn naasten (MSinfo).

Wat de psychologische behandeling betreft, is dr. Vokaer blij met de aangekondigde terugbetalingen van het kabinet De Block. “Vandaag worden patiënt beperkt door het ‘plafond’ van het ziekenfonds. De ideale situatie zou een zorgtraject zijn, net zoals dat het geval is in Canada.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>