maag2

Stretta of de behandeling van gastro-oesofageale reflux door middel van radiofrequentie

Gastro-oesofageale reflux is een chronische ziekte, en treft 10% van de westerse bevolking. De standaardbehandeling omvat voedingsadvies en geneesmiddelen die de zure afscheiding verminderen, soms in combinatie met een behandeling om de oeso-gastrische motoriek te verbeteren.

Chirurgie (laparoscopische Nissen fundoplicatie) is geïndiceerd voor de niet of slechte responders op de medische behandeling, degenen met een grote vaste hiatus hernia, en tot slot, degenen die geen langdurige, misschien zelfs levenslange, medische behandeling willen. Vooral omdat meer en meer studies vele mogelijke, en soms ernstige, bijwerkingen suggereren.

Chirurgie geeft, in deskundige handen, bevredigende resultaten aangezien 77 tot 81% de resolutie van hun reflux ziet, en bij 90% verdwijnt hun oesofagitis of refluxsymptomen. Helaas, 21 tot 30% van de patiënten vertonen aerocolie-stoornissen (opgeblazen gevoel-syndroom) of prikkelbare darmsyndroom, en bij ongeveer 15 tot 20% komt de hechting los 7 tot 10 jaar na de operatie, vooral als er een significante gewichtstoename is.

Minimaal invasieve” alternatieven hebben zich ontwikkeld met wisselende resultaten (EndoCinch, Entryx, EsophyX … en sinds kort de Stretta procedure nieuwe formule).

In deze kolommen, sprak ik al over onze ervaring met EsophyX in Chirec.

Onlangs waren we bij de eerste om Radiofrequentie met Stretta te testen, waarvan het voordeel het gebruiksgemak is.

De behandeling is endoscopisch. Dankzij een generator met een katheter met 4 naalden geïmplanteerd in de spier, levert het in de cardia en in de onmiddellijke omgeving een radiofrequentie van lage intensiteit.

Zonder een duidelijk inzicht in het werkingsmechanisme en wetende dat radiofrequentie collageencontractie veroorzaakt, werd na de behandeling met Stretta een verbetering waargenomen met 72 tot 76,7% van esophagitis, brandend maagzuur en de behoefte aan medicatie. Deze resultaten lijken overeind te blijven na 8 jaar, en liggen dicht bij de chirurgische resultaten.

Stretta kan dus een minimaal invasief en relatief eenvoudig te gebruiken alternatief inhouden.

De techniek is toepasbaar voor alle patiënten met pathologische reflux met een incontinente cardia of een hiatus hernia van niet meer dan 2 cm. Zoals met andere therapeutische benaderingen worden oesofageale motiliteitsstoornissen uitgesloten.

De complicaties bij de nieuwe Stretta gering zijn (koorts na de ingreep, slijtage van het behandelde mucosa, retrosternale pijn, oppervlakkige ulceratie van de slokdarm, voorbijgaande dysfagie en hypotensie). Al deze complicaties waren van voorbijgaande aard en vereisten geen chirurgie.

De lange-termijn studies (op meer dan 1400 patiënten) hebben dat de betrouwbaarheid, de efficiëntie van de techniek, het gebruiksgemak en de gematigde kosten in vergelijking met een operatie aangetoond. Er moet echter rekening mee houden dat in België de techniek door het Riziv wordt erkend, maar nog niet wordt vergoed.

Vandaag zijn er slechts enkele ziekenhuizen in België waar men radiofrequentie toepast.
In Chirec kunnen we nog geen lange termijn-uitspraken doen, maar op dit moment zijn 6 van 7 patiënten volledig gestopt met hun medische behandeling sinds meer dan 12 maanden.

Concluderend, de nieuwe Stretta Radiofrequentie-techniek is zeker een veelbelovende techniek. Ze is eenvoudig, minimaal invasief, vrijwel pijnloos en geeft uitstekende resultaten op korte, middellange en lange termijn. Het is geen contra-indicatie voor een operatie ingeval van mislukking. Het moet zeker worden overwogen bij elke patiënt refractair voor medische behandeling of die geen levenslange medische behandeling wil volgen, en waarvan de hiatus hernia niet meer dan 2 cm groot is.

Dr. Amin Rajan, gastro-intestinale entrologie, Leopoldpark Ziekenhuis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>