Hoe ziet de nieuwe dienst materniteit op de Delta site er uit?

Vanaf 10 december zal de nieuwe dienst materniteit op de Delta site operationeel zijn. Een moderne dienst die perfect past bij de huidige evoluties in de geneeskunde en bij de hedendaagse verwachtingen van mama’s. Door de verhuis van de dienst naar de Delta site zal het aantal geboorten per jaar de 3.000 overstijgen.

Een eerste innovatie in de nieuwe materniteit is de nabijheid van de eenheid voor hoog-risicozwangerschappen (HRZ) en het bevallingskwartier. “Omdat het om nieuw plannen ging, konden we kiezen hoe de ruimte benut wordt. De eenheid voor HRZ en het bevallingskwartier dichter bij elkaar brengen was een oude wens met het oog op een betere samenwerking tussen de beide teams”, zo zegt dr. Dominique Leleux, hoofd van het Moeder-Kindcluster.

Net zoals thuis

Een andere grote innovatie is de creatie van een nieuwe geboortezaal waar men kan bevallen zoals men dat thuis -bijna- kan doen. “De patiënten zullen geselecteerd worden op basis van een aantal criteria. Het gaat meer bepaald om patiënten zonder pathologie en patiënten die geen enkele behandeling behoeven op het ogenblik van de bevalling. Dat zijn vaak patiënten die gevolgd worden door vroedvrouwen. Bij het minste probleem ken men direct contact opnemen met het bevallingskwartier en indien nodig kan de patiënt meteen overgebracht worden. Het idee achter de geboortezaal is om vrouwen die thuis willen bevallen ervan te overtuigen om hun baby toch in het ziekenhuis te krijgen om ernstige verwikkelingen -die nooit uitgesloten kunnen worden- te vermijden”, zo zegt dr. Leleux.

In het kader van de overheidsbeslissing om het verblijf van mama’s op de materniteit in te korten, zullen de Delta teams alles in het werk stellen om voor de best mogelijke transitie van ziekenhuis naar thuis te zorgen, de follow-up van vroedvrouwen in het ziekenhuis incluis.

Een NIC voor ouders én kinderen

Het Delta ziekenhuis zal net zoals het Cavell ziekenhuis vandaag beschikken over een dienst Neonatale intensieve zorg (NIC). Op de Delta site zullen de meeste patiënten van de diensten materniteit van de Chirec ziekenhuisgroep opgevangen worden van wie de baby op de NIC moet verblijven. De dienst Neonatale intensieve zorg kreeg al de nodige van bij het bedenken en het ontwerpen van het nieuwe ziekenhuis.

“Door de verhuis naar de Delta site kunnen de ouders permanent bij hun baby zijn in individuele ouder-kind kamers. Dankzij de architectuur past de implantatie van de NIV perfect in wat men het NIDCAP-principe noemt (Newborn Individualized Development and Assessment Program). Doel van het programma is om de ontwikkeling van de prematuur geboren baby te bevorderen door een meer directe samenwerking met de ouders en door het beter respecteren van het ritme van de pasgeboren baby”, aldus dr. Leleux.

Nog een andere innovatie in het Delta ziekenhuis is het Koala-project. Daarin krijgen ouders de mogelijkheid om in de kamer van hun zieke kindjes te verblijven. Het gaat om patiëntjes die meer surveillance nodig hebben dan op de dienst Materniteit en bij wie een opname in de dienst Neonatale zorg niet nodig is.

Een verhuis van formaat en projecten die binnenkort een feit zullen zijn voor patiënten die in Delta willen bevallen.

 De materniteit in cijfers

  • 3.000 geboorten
  • 51 gynaecologen-verloskundigen en een wachtdienst ter plaatse
  • 1 team van een tiental gespecialiseerde anesthesisten
  • +/- 80 vroedvrouwen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>