Cavell, St-Anne St-Remi en Eigenbrakel: het Chirec Cancer Institute (CCI) geeft uitleg over zijn drie klinieken

Het Chirec Cancer Institute beschikt over 3 geaccrediteerde borstklinieken: een coördinerende Breast Clinic op de Cavell site die binnenkort zal worden verplaatst naar de Delta site (2017) na de effectieve fusie met het Leopoldpark Ziekenhuis, en twee satelliet-borstklinieken op de sites van St-Anne St-Remi en Eigenbrakel – Waterloo. Deze drie entiteiten werken in symbiose.

Dankzij de architectuur en de innovatieve structurering van Delta, zal onze coördinerende Breast Clinic profiteren van een ondersteunende organisatie die voldoet aan de criteria van eenheid van plaats, tijd en handeling.

Hierdoor kunnen we jaarlijks bijna 1000 patiënten behandelen, voor een klassieke ziekenhuisopname of een dagopname, als onderdeel van hun behandeling voor borstkanker.

Elke Clinic zet alles in het werk om een optimale individuele begeleiding van elke patiënt te waarborgen.

Gezien onze positie in het Belgische en Europese ziekenhuislandschap, maken we een erezaak van een persoonlijke en menselijke geneeskunde, rekening houdend met de richtlijnen en de steeds snellere evolutie van de behandelingen.

Zo wordt de situatie van elke patiënt besproken in het Multidisciplinair Oncologisch Overleg voor en na een operatie om de diagnostische procedures en de behandeling te bieden die het beste past bij hun situatie.

Ons team van radiologen-senologuen beschikt over geavanceerde apparatuur voor borst-beeldvorming (mammografie, echografie, tomosynthesis, stereotaxie, MRI). De Breast Imaging Unit is gespecialiseerd in de opsporing en de diagnose van verdachte afwijkingen.

Alles wordt georganiseerd  opdat de verzorging van elke patiënt plaats vindt in de kortst mogelijke tijd, rekening houdend met de eisen van ieder, van de diagnose tot de aanvang van de behandeling (gemiddeld 15 dagen). Afhankelijk van de wensen van de patiënt, gebeurt de behandeling net zo goed in een eenpersoonskamer als in een gemeenschappelijke kamer.

Dankzij een minder agressieve behandeling, wordt de duur van ziekenhuisopnames steeds korter. Waar mogelijk wordt ook aan elke patiënt voorgesteld dat onze fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van deze ziekte langskomen, en er wordt een eerste contact voorgesteld met een lid van ons team van onco-psychologen.

Chirec heeft niet alleen een volledig assortiment van specialisten erkend voor hun expertise op dit gebied, maar ook een moderne technische infrastructuur (MRI, Pet-Scan, CT-Scan, Scintigrafie, Radiotherapie …) voor de hele oncologische behandeling.

Zo kunnen patiënten na een operatie, voor zover mogelijk conservatief, met eventueel oncoplastische technieken, radiotherapie krijgen.

De afdeling Radiotherapie van Chirec, gelegen op de site van Cavell, verwerkt jaarlijks bijna 200 patiënten met borstkanker. De dienst beschikt over een uitgebreid technische platform dat twee high-precision lineaire versnellers met IMRT, IGRT en respiratory gating bevat.

Dankzij de expertise van het multidisciplinaire team van de afdeling radiotherapie (artsen, fysici, verpleegkundigen en secretaressen) en de moderniteit van onze apparatuur, zijn wij in staat om de meest geschikte behandelingsmodaliteiten bieden voor elke patiënt.

De patiëntes worden behandeld met conformele radiotherapie met intensiteitsmodulatie (IMRT in het Engels), een innovatieve behandelingstechniek waarbij de invloed van de stralingsbundel wordt gemoduleerd tijdens de sessies door middel van een meerbladige collimator. Deze techniek helpt omringende gezonde weefsels (hart, longen, contralaterale borst) beter te beschermen door deze slechts aan minimale doses bloot te stellen terwijl het doelvolume wordt blootgesteld aan hoge doses voor een grotere effectiviteit.

De conventionele bestraling vraagt 25 tot 30 sessies gedurende 5 tot 6 weken. Voor patiënten met borstkanker met een goede prognose (tumor graad I en II zonder aantasting van de lymfeklieren en afwezigheid van adjuvante chemotherapie), kan een gehypofractioneerde radiotherapie worden aangeboden. Dit bestaat uit 16 sessies in een tijdsspanne van 3 weken. Dit korte schema heeft zijn doeltreffendheid bewezen zonder toevoeging van extra toxiciteit. Bovendien, door het aantal sessies te verminderen, heeft men het voordeel dat bestralingstherapie minder belastend is voor patiëntes die een professionele activiteit behouden of voor oudere patiëntes met comorbiditeiten.

Als een borstsparene behandeling helaas niet mogelijk is, kan ons team van chirurgen die gespecialiseerd zijn in borstreconstructie deze patiëntes verzorgen en verschillende reconstructiemethoden aanbieden, die afhankelijk van de oncologische situatie kunnen worden gerealiseerd tijdens dezelfde operatie, of later.

In sommige gevallen dient de patiënt ook medische verzorging te krijgen voor of na de operatie. Deze behandelingen hebben zich uitgebreid in de afgelopen jaren, , naast chemotherapie en hormonale therapie, zijn er nu ook gerichte therapieën en immuuntherapie. Intraveneuze therapieën worden toegediend in de dagkliniek, in één van de Chirec-vestigingen, door een bijzonder warm en menselijke team.

Indien noodzakelijk blijven al onze specialisten beschikbaar voor de patiëntes en ook voor hun huisarts. Om de beschikbaarheid verder te verbeteren, zullen de borstklinieken van Chirec binnenkort over één enkel telefoonnummer beschikken.

Wij blijven tot uw beschikking voor alle suggesties die u, indien u dat wenst, kan indienen via dit e-mailadres: cancer.institute@chirec.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>